Historia Parafii Komańcza

Zarys historii Parafii obrządku łacińskiego p.w. Św. Józefa w Komańczy – opr. Edward Orłowski

Ks. Stanisław Porębski – proboszcz (1940-1978) – opr. Edward Orłowski

Poczet proboszczów – opr. Edward Orłowski

 

br. Wawrzyniec OFMConv

 

Br. Wawrzyniec – Aleksander Podwapiński – franciszkanin i zegarmistrz – opr. Edward Orłowski

 

 

 

 

Ks. Mieczysław Józefczyk – kapłan, patriota, społecznik – opr. Edward Orłowski