XV Niedziela zwykła – 11 lipca 2021

1) Dzisiaj XV Niedziela zwykła.

2) W dni powszednie po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo Koronki do Miłosierdzia Bożego oraz modlitwa do Świętego Józefa. Również codziennie o 20:30 w Komańczy Różaniec zakończony apelem jasnogórskim.

3) W następną niedzielę błogosławieństwo pojazdów, w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa.

4) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: w Komańczy w dni powszednie codziennie o 18:00 (z wyjątkiem wtorku: Msza św. o 7:00); w Radoszycach i w Dołżycy Mszy św. w tygodniu nie będzie.

5) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszych kościołów. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Komańczy paniom: Barbarze Świetlik i Annie Kuś, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Joannę Świerczek i Martę Sicińską. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Iwonie Waliczek, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Agnieszkę Petryszak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Zenonie Tchoryk, a o podjęcie dyżuru prosimy pana Władysława Pałkę.

6) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym czasie okazują pomoc i życzliwość. Również dziękujemy za dary żywnościowe.

7) Nasze Radio Fara prowadzi taką akcję modlitewną o nazwie sztafeta różańcowa. Polega ona na tym, ze każda parafia diecezji ma swój dyżur na modlitwę różańcową w najważniejszych intencjach Kościoła. Nasza parafia ma wyznaczony czas na północ miedzy 12 a 13 lipca. Jeśliby ktoś chciałby podjąć modlitwę w tym czasie proszę dać znać.

8) Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 11-12 września b.r. Prosimy o szybkie wpisywanie się, najpóźniej do 18 lipca.

9) Jest organizowana inna pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik w dniach 31.07- 01.08. b.r. więcej informacji u p. Teresy Gosztyła (537 997 357). Koszt pielgrzymki: 180 zł.

10) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii; za tydzień  składka również na potrzeby parafii. Za tydzień dodatkowa składka do puszki w związku z poświęceniem pojazdów, jest ona przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.

11) Prasa katolicka jest do odebrania.

12) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.

13) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych oraz o ustanie epidemii. Święty Michale Archaniele.

14) Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł Stefan Mordarski. Pogrzeb dzisiaj o 16:00, w Komańczy. Wieczny odpoczynek…