XIV Niedziela zwykła – 4 lipca 2021

1) Dzisiaj XIV Niedziela zwykła, pierwsza niedziela lipca; zmiana tajemnic różańcowych. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2) We czwartek wspomnienie świętego Jana z Dukli, kapłana, patrona naszej Archidiecezji.

3) Od piątku sprawujemy Liturgie w kościele w Komańczy; dziękujemy serdecznie osobom dzięki którym mamy tak czystą i pięknie odnowioną świątynię: panom Stanisławowi Łąkiewiczowi, Janowi Pileckiemu, Józefowi Wołczańskiemu i Wiesławowi Ciukajowi za prace wykończeniowe przy podłodze kościoła. A także wielu osobom sprzątającym świątynię: Kazimierze, Andrzejowi i Romanowi Stawarczykom oraz ich wnukom,  Renacie, Pawłowi, Hubertowi i Mai Winkowskim, Agnieszce, Annie, Katarzynie i Grzegorzowi Socińskim, Teresie Szymańskiej-Chuchla, Dorocie Rakoczy, Janinie Kołodziej oraz Grażynie i Wiesławowi Ciukajom i Henrykowi Frej. W intencji tych wszystkich osób zaangażowanych będzie odprawiona Msza św. 23 lipca w Komańczy.

4) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: w Komańczy w dni powszednie codziennie o 18:00 (z wyjątkiem czwartku: Msza św. o 7:00); w Radoszycach i w Dołżycy Mszy św. w tygodniu nie będzie.

5) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszych kościołów. Dziękujemy za sprzątanie w Komańczy, dziękujemy za kwiaty p. Dorocie Rakoczy, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Annę Kuś i Barbarę Świetlik. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani: Helenie Petryszak, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Iwonę Waliczek. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Monice Augustyn, a o podjęcie dyżuru prosimy panią: Zenonę Tchoryk.

6) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym czasie okazują pomoc i życzliwość: władzom naszej gminy za rozpoczęcie prac przy oświetleniu zewnętrznym przy kościele w Radoszycach oraz p. Andrzejowi Ferenc za pomoc w załatwieniu przenośnych ubikacji przy kościołach w Radoszycach i Dołżycy i wielu innym osobom. Również dziękujemy za dary żywnościowe.

7) Bardzo serdecznie dziękujemy za składane ofiary materialne: 500 zł na zakup dywanu na chór kościoła w Komańczy (anonimowej rodzinie) i 200 zł na potrzeby parafii (anonimowemu ofiarodawcy).

8) Ostatnio parafia dokonała zakupu nowych dywanów i chodników do kościoła w Komańczy oraz oddała do prania i czyszczenia stare chodniki oraz poduszki na ławki: koszt całościowy wyniósł 1692 zł. Całościowy koszt renowacji podłogi kościoła wyniósł: 4300 zł.

9) Nasze Radio Fara prowadzi taką akcję modlitewną o nazwie sztafeta różańcowa. Polega ona na tym, ze każda parafia diecezji ma swój dyżur na modlitwę różańcową w najważniejszych intencjach Kościoła. Nasza parafia ma wyznaczony czas na północ miedzy 12 a 13 lipca. Jeśliby ktoś chciałby podjąć modlitwę w tym czasie proszę dać znać.

10) Nasza parafia organizuje pielgrzymkę do Warszawy na uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 11-12 września b.r. Prosimy o szybkie wpisywanie się, najpóźniej do 10 lipca.

11) Jest organizowana inna pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik w dniach 31.07- 01.08. b.r. więcej informacji u p. Teresy Gosztyła (537 997 357). Koszt pielgrzymki: 180 zł.

12) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na WSD w Przemyślu; za tydzień  składka na potrzeby parafii.

13) Zapowiedź przedślubna:

Trzecia: Adam Mateusz Nowik, s. Mieczysława i Ewy, ur. 13.12.1992 r. w Sanoku, zam. w Komańczy 260, stanu wolnego oraz Wioletta Kułach, c. Czesława i Józefy ur. 01.03.1995 r. w Sanoku, zam. w Wisłoku Wielkim 60, stanu wolnego. Jeśliby ktokolwiek wiedział i przeszkodach między nimi jest zobowiązany powiadomić urząd parafialny.

14) Prasa katolicka jest do odebrania.

15) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.

16) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych oraz o ustanie epidemii. Święty Michale Archaniele.