XXXIII Niedziela zwykła – 15 listopada 2020

1) Dzisiaj przeżywamy XXXIII niedzielę zwykłą, IV Światowy Dzień Ubogich.

2) Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla.

3) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: Msze św. w Komańczy codziennie o 17:00, z wyjątkiem wtorku (7:00). W Radoszycach Msza św. we czwartek o 15:30, w Dołżycy we środę o 15:30. 

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszych kościołów. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Komańczy paniom: Krystynie Pawłowskiej i Mari Wisłockiej a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Marię Jarząb i Irenę Hadam. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Marioli Derkacz, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Wiolettę Włodarek. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Katarzynie Czekaj, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Annę Durleta.

5) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym czasie okazują pomoc i życzliwość. Również dziękujemy za dary żywnościowe.

6) Bardzo dziękujemy wszystkim członkom naszej rady parafialnej za zebranie jesiennej składki na cele parafialne. W sumie razem z Dołżycą zebraliśmy: 5.980 zł; w Radoszycach 2.050 zł. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom, jak również zbierającym składkę.

7) Dziękujemy Urzędowi Gminy Komańcza za nieodpłatne wykonanie odwodnienia na działce przy plebanii.

8) Ostatnio nasza parafia poniosła następujące koszty: 1100 zł za dwie kurtyny na drzwi wejściowe do kościołów w Radoszycach i Dołżycy.  

9) Przeżywamy listopad, pamiętajmy o naszych zmarłych w naszych modlitwach. Codziennie do 28.11 po Mszach św. będziemy modlić się za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach Koronką do Miłosierdzia Bożego.

10) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele domu księży emerytów Emaus. Za tydzień składka na cele parafialne.

11) W zakrystii są już do nabycia świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Proponowana cena 6 zł.

12) Prasa katolicka jest do odebrania.

13) Ogłoszenia i intencje  będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również  będą  dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.  

14) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych oraz o ustanie nękającej nas epidemii. Święty Michale Archaniele.

15) W ubiegłym tygodniu zmarła Helena Dec, mama +ks. Czesława Deca, byłego proboszcza w Komańczy. Wieczny odpoczynek…