XXX Niedziela zwykła – 25 października 2020

1) Dzisiaj XXX Niedziela zwykła, w naszej parafii przeżywamy Uroczystość rocznicy poświecenia naszych kościołów.

2) Mamy świadomość powagi sytuacji, związanej z epidemią. Słyszeliśmy o obostrzeniach, że w kościołach może przebywać jedna osoba na 7 metrów kwadratowych. Według obliczeń w naszych kościołach może maksymalnie być: w Dołżycy 19 osób, w Radoszycach 32 osoby i w Komańczy 30 osób. Pamiętajmy również o seniorach, szczególnie samotnych, okażmy zainteresowanie przez odwiedziny, zaproponowane zakupy lub nawet telefon.

3) W sobotę zakończenie nabożeństw różańcowych.

4) Za tydzień w niedziele Uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św. jak w każdą niedziele. Suma w Komańczy będzie miała miejsce na terenie cmentarza przy kaplicy cmentarnej o 11:30. Po Mszy św. procesja. Natomiast w Radoszycach i w Dołżycy procesji na cmentarz nie będzie zgodnie z sanitarnymi zaleceniami naszego episkopatu.

5) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: Msze św. w Komańczy codziennie o 17:00. W Radoszycach Msza św. we czwartek o15:30 (wcześniej możliwość spowiedzi od 15:00) a w Dołżycy we środę również o 15:30 (wcześniej możliwość spowiedzi od 15:00).

6) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie naszych kościołów. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Komańczy paniom: Bogusławie Podgórskiej Annie Rudawskiej a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Krystynę Mordarską i Danutę Czenczek. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Krystynie Krukowskiej, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Anetę Guśtak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Renacie Drebot, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Zofię Rymarczyk.

7) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym czasie okazują pomoc i życzliwość: Dariuszowi Łachowi, Wiesławowi Ciukajowi i innym osobom. Również dziękujemy za dary żywnościowe Jolancie Dal i innym osobom.

8) Bardzo dziękujemy niektórym członkom rady parafialnej za zebranie jesiennej składki na cele parafialne.

9) Zbliża się listopad, pamiętajmy o naszych zmarłych w naszych modlitwach. Kartki wypominkowe są wyłożone w przedsionku. W kościele w Komańczy będą odczytywane codziennie (można zaznaczyć konkretne daty, kiedy mają być odczytywane). Najlepszym naszym darem dla naszych bliskich zmarłych jest konkretna pomoc duchowa – odpust. Możemy go zyskać przez odbycie sakramentalnej spowiedzi i przyjęcie Komunii Świętej. Nie zaniedbujmy tej możliwości i skorzystajmy ze spowiedzi. W naszej parafii jest taka możliwość codziennie pół godziny przed każdą Mszą św.

10) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne. Za tydzień składka na potrzeby archidiecezji.

11) Komitet Inicjatywy Ustawodawczej TAK RODZINIE, NIE DLA GENDER prowadzi bardzo szlachetną akcję zbierania podpisów w bardzo ważnej sprawie. Chodzi o poparcie ustawy chroniącej rodzinę, życie od poczęcia, wartości chrześcijańskie, a otwarcie sprzeciwiającej się ideologii dewiacji seksualnych i zboczeń, które niszczą rodzinę od środka, promują homoseksualizm, aborcję i eutanazję. Podpisy można składać w zakrystii do 8 listopada.

12) Prasa katolicka jest do odebrania.

13) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.

14) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych oraz o ustanie nękającej nas epidemii. Święty Michale Archaniele.