V Niedziela Wielkanocna – 10 maja 2020

1) Dzisiaj Piąta Niedziela Wielkanocna. Trwa Nowenna przed 100 letnią rocznicą urodzin Św. Jana Pawła II.

2) W sobotę święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski,

3) Codziennie we wszystkich świątyniach naszej parafii nabożeństwa majowe; w Komańczy bezpośrednio po Mszach św. W Radoszycach o godzinie 18:00 i Dołżycy o 17:00 w dni, w których nie ma Mszy św. 

4) Propozycja dla osób, którym zależy na obecności w kościele na Mszy św., a które obawiają się przyjść w niedziele. Zachęcamy do przyjścia w tygodniu, ponieważ nie ma dużo ludzi i na pewno nie narazimy się na mandat. W każdym kościele może być po kilkanaście osób.

5) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: w Komańczy codziennie o 18:00; w Radoszycach we czwartek o 16:30; w Dołżycy we środę o 16:30.

6) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Komańczy paniom: Helenie Kowalskiej i Mieczysławie Szechyńskiej a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Beatę Zielińską i Urszulę Szpyrka. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Justynie Majkut, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Annę Opalińską. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Bożenie Guśtak, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Zenonę Tchoryk .

7) Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które w tym szczególnym czasie okazują pomoc i życzliwość. Również dziękujemy za dary żywnościowe.

8) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafii, za tydzień na składka na parafie potrzebujące pomocy.

9) Uroczystości związane z Pierwszą Komunią Świętą w naszej parafii odbędą się najszybciej za rok w maju, osobno klasa IV i III, jeśli sytuacja pozwoli. Natomiast rocznica Pierwszej Komunii Świętej jest planowana w jesieni, jeśli oczywiście będą sprzyjające warunki.  

10) Za dwa tygodnie, 24 maja w niedziele o 10:00 będą uroczystości odpustowe ku czci NMP Wspomożycielki Wiernych w Radoszycach.

11) Prasa katolicka jest do odebrania.

12) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl. Wiele tam cennych propozycji formacyjnych, szczególnie na diecezjalnej stronie www.przemyska.pl

13) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie a ustanie nękającej nas epidemii. Święty Michale Archaniele.