Misterium Bożego Narodzenia

Dnia 5 stycznia 2020. w kościele w Komańczy odbyło się Misterium Bożonarodzeniowe – Adoracja żłóbka. Miało ono miejsce podczas sumy (11:30). Adorację przygotowały: s. Agnieszka – Nazaretanka z naszego klasztoru oraz animatorka Patrycja Baj. Uczestnikami byli: nasza parafialna młodzież oraz dzieci. Na misterium składały się wiersze o tematyce świątecznej oraz kolędy.