Niedziela w Oktawie Narodzenia Pańskiego – Święto Św. Rodziny – 29 grudnia 2019

1) Dzisiaj Święto Świętej Rodziny.

2) Jutro Msza św. w Komańczy o 17:00.

3) We wtorek zakończenie starego roku. Msze św. połączone z nabożeństwami dziękczynnymi w każdym z kościołów: Radoszycach o 15:30; w Dołżycy o 17:00, podobnie w Komańczy o 17:00. Możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

4) We środę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Światowy Dzień Pokoju. Porządek Mszy św., jak w każdą niedziele. Za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

5) We czwartek początek wizyty kolędowej od 15:00 domy w Dołżycy (od Państwa Łukaczów); w sobotę Radoszyce od 9:00, domy od źródełka w stronę wioski). Dokładny plan będzie podany we środę.

6) W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota stycznia.

7) We czwartek Msza św. tylko w Komańczy o 7:00.

8) Pierwszy piątek stycznia. Odwiedziny chorych od 8:00. W Radoszycach Msza o 15:30 (możliwość spowiedzi od 15:00). W Komańczy spowiedź od 16:30, Msza św. o 17:00.

9) W sobotę Msza św. tylko w Komańczy o 7:00.

10) W następną niedziele będziemy gościć kleryka naszego seminarium. Na sumie w Komańczy będzie krótkie misterium Bożego Narodzenia – adoracja żłóbka, przygotowana przez siostrę Agnieszkę Nazaretankę i naszą animatorkę Patrycję Baj; a wystąpi nasza młodzież oraz dzieci. Po adoracji będzie możliwość złożenia ofiary do puszki na wspólny wyjazd dla występującej młodzieży.  

11) W tym dniu zmiana Tajemnic Różańcowych. Intencje modlitewne:

– Ogólna: Aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.

– Diecezjalna – różańcowa: Aby Eucharystia była dla nas źródłem pokoju i jedności.

12) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Danutę Skorupa i Alicję Skorupa, a o podjęcie dyżuru prosimy panie Wandę Wrona i Katarzynę Nowak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Marii Krysyna a o podjęcie dyżuru prosimy panią Mariolę Derkacz. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Annie Durleta, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Bożenę Czyszczoń.  

13) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom.

14) Spotkanie grupy oazowej w piątek po Mszy św.

15) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne; z Nowego Roku również na cele parafialne, a za tydzień w niedzielę na nasze seminarium w Przemyślu.

16) Prasa katolicka jest do odebrania.

17) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

18) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Pamiętajmy o ks. Andrzeju Żurawiu prosząc dla niego o powrót do zdrowia. Święty Michale Archaniele.