Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata – 24 listopada 2019.

1) Dzisiaj Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Dzisiaj za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu, możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2) Dzisiaj ważne wydarzenie kulturalne w naszej miejscowości: Rekonstrukcja bitwy pod Komańczą z 1914 roku. Odbędzie się ona na nieruchomości Gminnej Komańcza Letnisko.  

3) Do soboty mamy możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych i modlitwa w intencjach ojca św. 

4) Za tydzień pierwsza niedziela Adwentu. Zmiana Tajemnic Różańcowych.

5)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy w dni powszednie, od poniedziałku do soboty: o 17:00.  W Radoszycach Msza św. we czwartek o 15:30. W Dołżycy Msza św. we środę o 15:30.

6) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Renacie Kusy i Małgorzacie Sabat, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Teresę Frej i Krystynę Rudnicką. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Marii Błachut a o podjęcie dyżuru prosimy panią Justynę Majkut. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Małgorzacie Gierczak a o podjęcie dyżuru prosimy panią Renatę Drebot.

7) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom. Panu Henrykowi Frejowi za prace naprawcze przy nagłośnieniu kościoła w Komańczy, panom Bogusławowi Magierowskiemu i Wiesławowi Ciukajowi za transport materiałów budowlanych, jak również innym osobom za wszelką pomoc i życzliwość. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

8) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za tydzień w niedziele na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

9) W najbliższy piątek nasz młodzież z klasy VIII rozpoczyna swoje obowiązkowe rekolekcje przed bierzmowaniem w Rzepedzi, w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Polecajmy ich w naszych modlitwach.

10) Nasza parafia rozliczyła się już z firmą budowlana Arkady z Jarosławia, która remontowała dzwonnicę w Radoszycacach.

11) Jutro w naszym ośrodku zdrowia w Komańczy możliwość badań. Firma Audiofon zaprasza wszystkich zainteresowanych na profilaktyczne badanie słuchu, zaczerpnięcie fachowej porady oraz bezpłatną konsultacje laryngologiczną. Bezpłatne badanie słuchu będzie można zrobić jutro w Komańczy w godzinach od 12:00 do 14:00.

12) Już wkrótce adwent i święta, dlatego można już nabyć w zakrystii świecę Caritas – wigilijne dzieło pomocy dzieciom. Proponowana cena 5 zł. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc dla ubogich.

13) Za tydzień nasza młodzież i ministranci będą roznosili opłatki. Będą mieć za sobą listy, można będzie złożyć ofiarę, zaznaczając na liście i podpisując się na niej. Wszystkie ofiary będą przeznaczone na cele parafialne.

14) Prasa katolicka jest do odebrania.

15) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.

17) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.