XXXI Niedziela zwykła – 3 listopada 2019

1) Dzisiaj XXXI Niedziela Zwykła.

2) Po każdej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo wypominkowe za zmarłych.

3) Przez cały listopad mamy możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych i modlitwa w intencjach Ojca św. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy.

4) W tym tygodniu Pierwszy czwartek listopada.

5) Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy w dni powszednie o 17:00, dodatkowo Msze św. rano o 7:00 w poniedziałek i we środę.  W Radoszycach Msza św. we czwartek o 15:30. W Dołżycy wyjątkowo Msza św. w sobotę o 8:00 (na prośbę Koła Łowieckiego w Komańczy).

6) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Krystynie Pawłowskiej i Marii Wisłockiej, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Marię Jarząb i Irenę Hadam. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Jolancie Jucha a o podjęcie dyżuru prosimy panią Karinę Jucha. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Zofii Warzecha o podjęcie dyżuru prosimy panią Marię Podwapińską.

7) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość, pani Małgorzacie Wróblewskiej, Stanisławowi Łąkiewiczowi, Bogdanowi Jaroszowi i Piotrowi Bajowi oraz p. Grażynie Ciukaj i jej rodzinie za przygotowanie kaplicy cmentarnej do Liturgii w uroczystość Wszystkich Świętych. Serdecznie również dziękujemy p. Czesławie i Andrzejowi Wąsikom za zakupienie nowych dywanów do kościoła dojazdowego w Dołżycy, jak również wielu innym osobom. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

8) Bardzo dziękujemy s. Agnieszce Nazaretance za prowadzenie spotkań Koła Misyjnego dla dzieci z naszej parafii, które odbywają się w naszej szkole we wtorki. Również dziękujemy naszej animatorce Patrycji Baj za prowadzenie spotkań oazowych w piątki oraz prowadzenie scholi.

9) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Archidiecezji, za tydzień w niedziele na cele parafialne.

10) Zebraliśmy ostatecznie w ramach składki jesiennej z całej parafii 8200 zł (w tym z Radoszyc 2250 zł).

11)  Msza święta gregoriańska za +Marię Gefert, wyjątkowo w sobotę będzie odprawiona w kaplicy s. Nazaretanek o 7:30.

12) Prasa katolicka jest do odebrania.

13) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

14) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.