XXX Niedziela zwykła – 27 października 2019

1) Dzisiaj XXX Niedziela Zwykła. Nasz Ks. Arcybiskup Adam Szal wystosował zarządzenie, w związku z przykrą sytuacją – profanacją, jaka miała miejsce w naszej Archidiecezji w Słonnem koło Dubiecka. Tradycja Kościoła zaleca w takiej sytuacji modlitwy pokutne i wynagradzające Panu Bogu. Dlatego po Mszy św. odśpiewamy suplikacje Święty Boże, Święty Mocny…

2) We czwartek zakończenie nabożeństw różańcowych.

3) Zachęcamy do skorzystania ze spowiedzi św. przed Wszystkimi Świętymi, aby zyskać odpusty i ofiarować je za zmarłych. W Komańczy od poniedziałku do czwartku pół godziny przed Mszą św.; w Radoszycach we czwartek od 15:00; w Dołżycy we środę od 15:00.

4) Przez cały listopad mamy możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych i modlitwa w intencjach Ojca św. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny, w pozostałe dni listopada odpust cząstkowy.

5) W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Porządek Mszy św. jak w każda niedzielę. Suma w Komańczy o 11:30 będzie na terenie naszego cmentarza przy kaplicy cmentarnej. Procesje za zmarłych na cmentarze będą w Dołżycy, w Radoszycach i w Komańczy po sumie.

6) W pierwszą sobotę wypada Dzień Zaduszny. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od 8:00. Msze św. w kościołach dojazdowych o 15:30, w Komańczy o 17:00.

7) W następną niedzielę I niedziela listopada. Intencje modlitewne:

Ogólna: Za Bliski Wschód, gdzie różne wspólnoty religijne dzielą te samą przestrzeń życiową, aby wśród nich zapanował duch dialogu, spotkania i pojednania.

– Diecezjalna: O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza tych, którzy podeszli w minionym roku.

8) Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy od poniedziałku do czwartku: o 17:00 oraz w sobotę o 17:00.  W Radoszycach Msza św. we czwartek o 15:30 i w sobotę o 15:30. W Dołżycy we środę o 15:30 i w sobotę o 15:30. W Uroczystość Wszystkich Świętych porządek niedzielny.

9) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Teresie Duszatyńskiej i Leokadii Magierowskiej, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Krystynę Pawłowską i Marie Wisłocką. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Bogumile Macko a o podjęcie dyżuru prosimy panią Jolantę Jucha. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Czesławie Wąsik, o podjęcie dyżuru prosimy panią Zofię Warzecha. Bardzo prosimy posprzątać już we czwartek.

10) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość, panu sołtysowi Janowi Łukaczów za zorganizowanie prac naprawczych przy wieży kościelnej kościoła w Dołżycy. Panu Wiesławowi Ciukajowi za prace przy instalacji grzewczej na plebanii. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

11) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, z uroczystości Wszystkich Świętych również na potrzeby parafialne, za tydzień w niedziele na potrzeby Archidiecezji.

12) Serdecznie dziękujemy osobom z naszej rady parafialnej, które ostatnio zbierały ofiary materialne w ramach składki jesiennej. Jak również wszystkim ofiarodawcom. Zebraliśmy z całej parafii 8200 zł (w tym z Radoszyc 2250 zł).

13) Od piątku, przez cały miesiąc, po każdej Mszy św. będziemy modlić się za zmarłych, polecanych w wypominkach Koronką do Bożego Miłosierdzia i Litanią za zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone w przedsionkach. Pamiętajmy o posprzątaniu grobów naszych najbliższych.

14) Od piątku rozpoczynamy Msze święte gregoriański za +Marię Gefert.

15) Koszt podjazdu dla niepełnosprawnych przy kościele w Komańczy wyniósł 6000zł. Koszt pracy zwyżki podczas prac przy wieży kościoła w Dołżycy wyniósł 100 zł.

16) Prasa katolicka jest do odebrania.

17) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

18) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.