XXIX Niedziela zwykła – 20 października 2019

1) Dzisiaj XXIX Niedziela Zwykła, Niedziela Misyjna, rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach, za misjonarzy, szczególnie za tych pochodzących z naszej Archidiecezji oraz o nowe i święte powołania misyjne.

2) Dzisiaj liczeni wiernych podczas Mszy świętych.

3) Zachęcamy gorąco do modlitwy Różańcem codziennie w naszych domach, w rodzinie lub indywidualnie. Szczególną wartość duchową ma modlitwa różańcowa odmówiona razem, we wspólnocie, w kościele, gdzie jest obecny Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Możemy wtedy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami.

4)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy codziennie o 17:00. W Radoszycach Msza św. we wtorek o 15:30. W Dołżycy we środę o 15:30.

5) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Krystynie Mordarskiej i Danucie Czenczek , a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Teresę Duszatyńską i Leokadię Magierowską. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Renacie Tchoryk a o podjęcie dyżuru prosimy panią Bogumiłę Macko. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy panu Janowi Łukaczów o podjęcie dyżuru prosimy panią Czesławę Wąsik.

6) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość, parafianom z Dołżycy (rodzinom Wąsik, Warzecha , Czekaj za zakup kwiatów do kościoła), p. Mirosławowi Dołżyckiemu i innym osobom. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

7) Serdecznie dziękujemy osobom, które w ostatnią niedzielę wsparły finansowo Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, przez zbiórkę do puszki. Zebraliśmy z całej parafii 661 zł.

8) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Misje święte, za tydzień na potrzeby parafialne.

9) Już wkrótce będziemy przeżywać listopad. Przez cały ten miesiąc, po każdej Mszy św.  będziemy modlić się za zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia i Litanią za zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone w przedsionkach i na ławkach. Pamiętajmy o posprzątaniu grobów naszych najbliższych.

10) Prasa katolicka jest do odebrania.

11) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin naszej strony. Adres: www.komancza.przemyska.pl

12) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.