XXVIII Niedziela zwykła – 13 października 2019

1) Dzisiaj XXVIII Niedziela Zwykła, Dzień Papieski. Dzisiaj również wybory w naszej Ojczyźnie. Spełnijmy swój patriotyczny obowiązek i dokonajmy wyboru według własnego sumienia.

2) Jutro w parafii greckokatolickiej i prawosławnej uroczystości odpustowe ku czci NMP. Pamiętajmy, aby uszanować ten dzień przez powstrzymanie się od prac niekoniecznych. Główne uroczystości w parafii greckokatolickiej o 11:00

3) We środę rocznica święceń biskupich ks. abpa seniora Józefa Michalika, modlimy się w jego intencji.

4) W piątek święto św. Łukasza, ewangelisty, modlimy się w intencji służby zdrowia.

5) Za tydzień niedziela misyjna, rozpoczyna się Tydzień Misyjny.

6) Zachęcamy gorąco do modlitwy Różańcem codziennie w naszych domach, w rodzinie lub indywidualnie. Uwaga! Zmiana godziny co do Różańca w Radoszycach: w te dni, kiedy nie ma Mszy św., nabożeństwo o 16:00! (a nie o 17:30). Szczególną wartość duchową ma modlitwa różańcowa odmówiona razem, we wspólnocie, w kościele, gdzie jest obecny Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Możemy wtedy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami.

7) Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy codziennie: w o 17:00. W Radoszycach Msza św. we czwartek o 15:30. W Dołżycy we środę o 15:30.

8) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Bogusławie Podgórskiej i Annie Rudawskiej, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Krystynę Mordarską i Danutę Czenczek. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Agnieszce Petryszak a o podjęcie dyżuru prosimy panią Renatę Tchoryk. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy panu Władysławowi Pałka o podjęcie dyżuru prosimy pana Jana Łukaczów.

9) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

10) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za tydzień na Misje święte. Dzisiaj również dodatkowa składka do puszki na Dzieło Nowego Tysiąclecia (papieską fundację dla młodzieży z ubogich rodzin).

11) Już wkrótce będziemy przeżywać listopad. Przez cały ten miesiąc, po każdej Mszy św.  będziemy modlić się za zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia i Litanią za zmarłych. Kartki wypominkowe są wyłożone w przedsionkach i na ławkach.

12) Z kościoła w Dołżycy zostało wzięte do renowacji tabernakulum.

13) Prasa katolicka jest do odebrania.

14) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

16) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.