XXVI Niedziela zwykła – 29 września 2019

1) Dzisiaj XXVI Niedziela Zwykła.

2) Jutro na Mszę św. do Komańczy zapraszamy szczególnie dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej, które przygotowują się do przyjęcia I Komunii św. Koniecznie zapraszamy również ich rodziców. Dzieci otrzymają poświęcone Różańce.

3) UWAGA! Od wtorku zmiana godzin Mszy św. W Komańczy o 17:00; w kościołach dojazdowych zazwyczaj o 15:30.

4) Od wtorku rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Będą one wzorem lat ubiegłych codziennie w każdym z naszych kościołów; jeżeli w tym dniu będzie Msza św., to zawsze Różaniec będzie przy wystawionym Najświętszym Sakramencie przed Mszą św. W Radoszycach Różaniec codziennie o 17:30 (z wyjątkiem dni, kiedy jest Msza św.!). W Dołżycy Różaniec o 17:00 (z wyjątkiem dni, kiedy jest Msza św.!). Zachęcamy gorąco do modlitwy Różańcem codziennie w naszych domach, w rodzinie lub indywidualnie. Szczególną wartość duchową ma modlitwa różańcowa odmówiona razem, we wspólnocie, w kościele, gdzie jest obecny Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Możemy wtedy zyskać odpust pod zwykłymi warunkami.

5) W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota października.

6) We czwartek modlimy się o nowe i święte powołania. Msza św. w Dołżycy o 15:30.

7) W piątek odwiedziny chorych od 8:00. Msza św. w Radoszycach o 15:30 (możliwość spowiedzi od 15:00); w Komańczy Msza o 17:00 (możliwość spowiedzi od 16:30).

8) W Pierwszą sobotę nabożeństwa fatimskie. Msza św. w Radoszycach o 15:00, następnie Różaniec. W Komańczy Msza św. o 17:00, następnie adoracja i procesja różańcowa (ostatnia w tym roku), po uliczkach naszej miejscowości.

9) Za tydzień Pierwsza niedziela października – zmiana Tajemnic Różańcowych. Intencje na październik:

– Ogólna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

– Diecezjalna – różańcowa: O dary Ducha Świętego dla pasterzy Kościoła.

10)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy codziennie: w poniedziałek jeszcze o 18:00, w pozostałe dni o 17:00. W Radoszycach Msza św. w piątek o 15:30 i w sobotę o 15:00. W Dołżycy we czwartek o 15:30.

11) Obowiązkowe spotkanie dla ministrantów z Komańczy jutro, bezpośrednio po Mszy św.

12) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Bożenie Bosak i Elżbiecie Źrebiec, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Ewę Zygmunt i Martę Zajdel. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Helenie Petryszak a o podjęcie dyżuru prosimy panią Iwonę Waliczek. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Bożenie Guśtak o podjęcie dyżuru prosimy panią Zenonę Tchoryk.

13) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość panom: firmie p. Roberta Kopylca za pomalowanie dachu na plebanii, dziękujemy również innym osobom. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

14) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za tydzień na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.

15) W naszej archidiecezji zorganizowano I Kongres Biblijny. W naszym sanockim rejonie taki Kongres odbędzie się w najbliższą sobotę (5 X) w Strachocinie w godzinach od 10:00 do 15:30. W programie: wykłady profesorów z KUL, wspólna modlitwa Pismem Świętym i Msza św. W kongresie może wziąć udział każdy chętny.

16) Zostały już ustalone ważne daty w naszej parafii. Pierwsza Komunia św. będzie 24 maja, a rocznica 31 maja.

17) Prasa katolicka jest do odebrania.

18) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

19) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.