XXIII Niedziela zwykła – 8 września 2019

1) Dzisiaj XXIII Niedziela Zwykła, modlimy się o dobre zbiory i o Boże Błogosławieństwo dla pracy rolników. Podczas każdej Mszy św. będzie obrzęd błogosławieństwa ziarna siewnego oraz przyborów szkolnych.

2)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy, codziennie o 18:00. W Radoszycach Msza św. w sobotę o 16:30. W Dołżycy również w sobotę o 16:30.  

3) Powstała ogólnopolska inicjatywa modlitewna „Z różańcem pod krzyżem” która zachęca nas do wspólnotowej modlitwy za Kościół, w intencji wynagradzającej. Chodzi w niej o to, aby we wspólnocie wyjść na zewnątrz, zgromadzić się przy krzyżu, aby przeprosić Pana Boga za zatwardziałych grzeszników i prosić o potrzebne łaski. U nas to będzie w sobotę w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Będą Msze św. w każdym z kościołów, bezpośrednio po Mszach będą wyjścia z kościołów i modlitwa przy krzyżu.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Magdalenie Myszczyszyn i Edycie Myszczyszyn, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Annę Łach i Danutę Rudnicką. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Renacie Gosztyła a o podjęcie dyżuru prosimy panią Agnieszkę Łach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Annie Durleta, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Bożenę Czyszczoń.

5) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość, p. Wiesławowi Ciukajowi za naprawianie ogrodzenia wokół kościoła w Komańczy oraz Henrykowi Frejowi i innym osobom. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

6) Wróciła poprawiona, miedziana tablica upamiętniająca ks. proboszcza Stanisława Porębskiego do kościoła w Komańczy. Bardzo dziękujemy osobom z rodziny ks. Porębskiego za naprawienie jej.

7) zapowiedź przedślubna:

Zapowiedź I: Kinga Sierdzińska, córka Stanisława i Marii, ur. w 1991r w Zakopanym, zam. w Szaflarach, stanu wolnego oraz Robert Sierdziński, syn Andrzeja i Stanisławy, ur. w 1984 r. w Sanoku, zam. w Dołżycy, stanu wolnego. Jeśli ktoś wiedziałby o przeszkodach miedzy tymi osobami, jest zobowiązany powiadomić urząd parafialny.

8) Jest organizowana jednodniowa pielgrzymka autokarowa z naszej parafii do Krosna na spotkanie Róż Różańcowych. Pielgrzymka jest 28 września w sobotę. Program: 7:00 – wyjazd z Komańczy; 8:30 – zwiedzanie zabytkowego kościoła w Haczowie; 9:30 – wspólne modlitwy w Krośnie; 12:00 – Msza św.; 14:00 – ciepły posiłek; 16:00 – zwiedzanie dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Powrót ok. 19:00. Koszt ok. 70 zł (przejazd i posiłek). Liczba miejsc ograniczona; zapisy u ks. Adama i p. Teresy Gosztyła. Zapisy jeszcze przez dwa tygodnie, do następnej niedzieli 22 września.

9) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za tydzień w niedziele na Archidiecezjalne Radio Fara.

10) Prasa katolicka jest do odebrania.

11) Ogłoszenia i intencje  będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również  będą  dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

13) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.