XX Niedziela zwykła – 18 sierpnia 2019

1) Dzisiaj XX Niedziela zwykła.

2) Trwa sierpień- miesiąc trzeźwości. Polecajmy osoby uzależnione i ich rodziny w naszych modlitwach.

3) Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. tylko w Komańczy, codziennie o 18:00

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Annie Krupskiej i Elżbiecie Szymacha a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Stanisławę Stelmach i Barbarę Baj. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Grażynie Guśtak a o podjęcie dyżuru prosimy panią Monikę Guśtak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Zofii Rymarczyk, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Wiesławę Szwab.

5) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

6) Bardzo dziękujemy firmom, które ostatnio wykonywały prace przy naszym kościele w Komańczy. Firmie budowlanej p. Tomasza Kościółka, która remontowała schody oraz firmie Rem Drew p. Wojciecha Chaducha z Zagórza, która wymieniała zepsute deski w wieży kościelnej. Ta firma jeszcze będzie kontynuowała prace.

7) Jeszcze raz bardzo dziękujemy tym wszystkim osobom, które wykonywały prace przy poszerzeniu parkingu przy kościele w Radoszycach.

8) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, za tydzień w niedziele, również na cele parafialne.

9) Prasa katolicka jest do odebrania.

10) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

11) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.