XIX Niedziela zwykła – 11 sierpnia 2019

1) Dzisiaj XIX Niedziela Zwykła.

2) We czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Podczas każdej Mszy św. obrzęd błogosławieństwa ziół i kwiatów.

3) Trwa sierpień – miesiąc trzeźwości. Polecajmy w naszych modlitwach osoby uzależnione i ich rodziny.

4)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. w Komańczy, codziennie o 18:00, z wyjątkiem czwartku (Uroczystość Wniebowzięcia NMP). 

5) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom Marii Łodyńskiej i Marii Szczecina: a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Annę Krupską i Elżbietę Szymacha. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Wioletcie Włodarek a o podjęcie dyżuru prosimy panią Grażynę Guśtak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Renacie Drebot, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Zofię Rymarczyk.

6) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość: paniom Kazimierze Stawarczyk, Grażynie Ciukaj, Katarzynie Bek, panom: Wiesławowi Ciukajowi, Romanowi Stawarczykowi, Andrzejowi Ferencowi. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

7) Ostatnio zakupiliśmy meble do jadalni i do kancelarii. Cena 2235 zł.

8) W ostatnią środę były uroczystości odpustowe w Dołżycy. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania, panu sołtysowi Janowi Łukaczów z małżonką, rodzinom: Warzecha, Wąsik, Franos, Czekaj, Gierczak i innym osobom. Niech Pan Bóg wynagrodzi.

9) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby parafialne, jak również z uroczystości Matki Bożej. Za tydzień w niedzielę na cele parafialne.

10) Dodatkowe ogłoszenie: jest organizowana jednodniowa pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Pacławskiej w dniu 14 sierpnia br. na uroczystości odpustowe: Dróżki NMP i Msze św. Wyjazd o 4:30 z parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Komańczy, powrót ok. 21:00; koszt 70 zł. Zapraszamy do zapisywania się.

11) Prasa katolicka jest do odebrania.

12) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl.

14) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.