XVI Niedziela zwykła – 21 lipca 2019

1) Dzisiaj XVI Niedziela Zwykła, w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa, po każdej Mszy św. błogosławieństwo wszelkich pojazdów i ich kierowców.

2)  We wtorek święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy.

3)  Porządek Mszy św. w tym tygodniu. Msze św. tylko w Komańczy, codziennie o 18:00, z wyjątkiem soboty: rano o 7:00

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy Katarzynie Bek i Annie Gilewskiej a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Renatę Winkowską i Elżbietę Kopylec. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Krystynie Krukowskiej, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Marię Krysyna. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Marii Podwapińskiej, a o podjęcie dyżuru prosimy pana Janusza Kuzio.

5) Składamy serdeczne podziękowanie naszym parafianom i dobroczyńcom, za wszelką pomoc i życzliwość. Dyrekcji Zakładu Karnego z Nowego Łupkowa za skierowanie skazanego do pracy; p. Krystynie Harhaj z GOK-u w Komańczy i innym osobom. Dziękujemy również za dary żywnościowe.

6) Ostatnio wszystkie kościoły w naszej parafii zostały sprawdzone pod względem przeciwpożarowym. Są pewne braki, które trzeba uzupełnić. W tym celu zostały zakupione gaśnice proszkowe (łączna suma 630 zł).

7) Ostatnie inwestycje: złoty ornat do Radoszyc: 410 zł; materiały budowlane do odnowienia ogrodzenie przy kościele w Komańczy: impregnat do drewna i zaprawa klejowa: razem 480 zł.

8) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele parafialne, za tydzień w niedziele również na cele parafialne. Dzisiaj również dodatkowa składka do puszki przy okazji a pojazdów (ofiary przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy)

9) Zapowiedzi przedślubne:

Zapowiedź trzecia: Patrycja Stępak, córka Mariusza i Renaty zd. Rudnicka, urodzona w Sanoku, zamieszkała w Komańczy, stanu wolnego; oraz Andrzej Szajdek, syn Marka i Jolanty zd. Winkowska. Urodzony w Komańczy, zamieszkały w Komańczy, stanu wolnego.

Jeśliby ktokolwiek wiedział o istniejących przeszkodach między tymi osobami, jest zobowiązany powiadomić urząd parafialny.  

10) Prasa katolicka jest do odebrania.

12) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

13) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych a szczególnie nasze rodziny. Módlmy się w tym trudnych czasie dla naszej polskiej szkoły za dzieci, młodzież i nauczycieli. Święty Michale Archaniele.