III Niedziela zwykła – 27 stycznia 2019

1) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: Msze św. w dni powszednie w Komańczy o godzinie 17:00, w Radoszycach w piątek i sobotę o 15:30, w Dołżycy we czwartek i sobotę o 15:30.

2) We środę przypada 16 rocznica śmierci byłego ks. proboszcza Czesława Deca. Msza św. w jego intencji będzie w Dołżycy 31 stycznia o godz. 15:30.

3) W tym tygodniu pierwszy piątek i sobota lutego.

4) W pierwszy piątek odwiedziny i spowiedź chorych od godz. 8:00. Msza św. w Radoszycach o 15:30 (spowiedź od 15:00). W Komańczy Msza św. o 17:00 (spowiedź od 16:30).

5) W sobotę Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Msze św.: w Radoszycach i Dołżycy o 15:30; w Komańczy o 17:00. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie gromnic. Jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Modlimy się w intencji życia konsekrowanego w naszej Archidiecezji, szczególnie za siostry nazaretanki i o święte powołania.    

6) Na Mszę św. w tym dniu (2 lutego) o 17:00 do Komańczy zapraszamy dzieci z klasy trzeciej, które w tym roku przyjmą Komunie św., wraz z rodzicami. Dzieci otrzymają poświęcone książeczki.

7) W następną niedziele przypada wspomnienie św. Błażeja. Na każdej Mszy św. będzie obrzęd poświecenia jabłek (można przynieść swoje). Jest to pierwsza niedziele lutego. Intencje modlitewne:

– Ogólna: O wspaniałomyślne przyjęcie ofiar handlu ludźmi i przymusowej prostytucji oraz wszelkiej innej przemocy.

– Diecezjalna różańcowa: O dar zdrowia dla chorych oraz o dobrą śmierć dla konających.

8) Podsumowanie kolędy: Wszystkich parafian łącznie jest ok. 540. Domów ok.160; wiele rodzin mieszanych (których członkowie uczęszczają zarówno do kościoła jak i do cerkwi greckokatolickiej lub prawosławnej). Parafian, którzy większość czasu zamieszkują poza Komańczą. Wielu parafian systematycznie wyjeżdżających za granicę do pracy. Są małżeństwa niesakramentalne, które nie mają realnych przeszkód, lecz nie zawierają sakramentu. Zwiększyła się liczba chorych, odwiedzanych w domach co pierwszy piątek. Bardzo mało młodych małżeństw i małych dzieci. 

9) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom Annie Sobolak i Urszuli Łańskiej; a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Barbarę Warchoł i Zofię Zarębską. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Halinie Mycek a o podjęcie dyżuru prosimy panią Marię Błachut. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Annie Durleta, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Bożenę Czyszczoń.

10) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii panom Adamowi Chruszcz, Bogusławowi Jucha i innym osobom, dziękujemy za życzliwość i za dary żywnościowe.

11) W ostatnią niedzielę odbyło się spotkanie opłatkowo-kolędowe na dla naszych seniorów na plebanii. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie, przynieśli dary żywnościowe, szczególnie p. Grażynie Ciukaj za wielką pomoc w organizacji.

12) Wczoraj w Czaszynie nasi lektorzy i ministranci byli na turnieju piłki nożnej halowej. Zajęli IV miejsce. Dziękuje p. Markowi Łach za pomoc w transporcie.

13) Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona na cele parafialne. Składka ze święta Matki Bożej Gromnicznej przeznaczona na klasztory klauzurowe. W następną niedziele składka na cele diecezjalne. Dzisiaj również zbieramy ofiary do puszki na ratowanie zdrowia siedmioletniej Amelki chorej na łamliwość kości.

14) Naszą parafię czekają w marcu ważne wydarzenia: tuż przed odpustem rekolekcje parafialne i szkolne: odpust 19 marca i wizytacja ks. abpa w dniach 26 i 27 marca. Podczas wizytacji będzie bierzmowanie naszej młodzieży.

15) Prasa katolicka jest do odebrania.

16) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

18) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.