XXXIII Niedziela zwykła – 18 listopada 2018

1) Spotkanie dzisiejsze Rady Parafialnej odwołane. Będzie za tydzień 25.11 o godz. 14.30 na plebanii.

2) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: w dni powszednie w Komańczy codziennie o godz. 17:00. W Radoszycach we czwartek o 15:30; w Dołżycy we środę o 15:30.

3) Przez cały listopad mamy możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych. Warunki: pobożne nawiedzenie cmentarza, połączone z modlitwą za zmarłych i modlitwa w intencjach ojca św.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Danucie Skorupa i Małgorzacie Skorupa; a o podjęcie dyżuru prosimy: panie: Wandę Wrona i Katarzynę Nowak. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Renacie Gosztyła a o podjęcie dyżuru prosimy panią Agnieszkę Łach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy panu Janowi Łukaczów , a o podjęcie dyżuru prosimy panią Czesławę Wąsik.

6) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii. Serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro na rzecz parafii. Dziękujemy p. sołtysowi z Radoszyc Mironowi Krysyna za zakupienie materiałów metalowych na barierki i ich pocięcie. Chodzi o elementy, które będą przymocowane przy mostku prowadzącym do kościoła w Radoszycach. Potrzebna jest pomoc; potrzebni są chętni mężczyźni, którzy by pomogli w założeniu tej konstrukcji. Prosimy zgłaszać się do ks. proboszcza lub p. sołtysa. Dziękujemy za dary żywnościowe i wszelką życzliwość.

7) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na wsparcie księży emerytów z naszej archidiecezji; za tydzień na cele parafialne.

8) Prasa katolicka jest do odebrania.

9) Bardzo cieszą nas osiągnięcia naszych najmłodszych parafian. Dzieci z naszej parafii w imieniu szkoły i parafii brały udział w ogólnopolskim religijnym konkursie plastycznym. Wysłaliśmy kilkanaście prac. Jedna praca została nagrodzona I miejscem w swojej kategorii: praca Ani Socińskiej z V klasy. Gratulujemy młodej artystce i rodzicom.

10) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

11) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.