XXVI Niedziela zwykła – 30 września 2018

1) Porządek Mszy św. w tym tygodniu. W dni powszednie w Komańczy codziennie o godz. 17:00.  W Radoszycach w piątek o 15:30. W Dołżycy we czwartek o 15:30 i w sobotę o 15:00.

2) Uwaga! Zmiana godzin odprawiania Mszy św: w Komańczy Msze św. wieczorowe o 17:00, w kościołach dojazdowych o 15:30 (tak będzie aż do końca marca).

3) Jutro rozpoczynamy październik. Nabożeństwa różańcowe będą codziennie w Komańczy o 17:00 (najpierw Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie, potem Msza św.). W kościołach dojazdowych Różaniec również codziennie: w Radoszycach o 16:00, w Dołżycy o 18:00 z wyjątkiem, kiedy jest Msza św.; wtedy jest o 15:30 (wpierw Różaniec, później Msza św.). Gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie różańcowym. Przypominamy o łaskach, jakie możemy zdobyć odmawiając z wiarą Różaniec: możemy zyskać odpust zupełny po zwykłymi warunkami modląc się w kościele, a osoby nieobecne w kościele zachęcamy do modlitwy w domu

4) Intencje modlitewne na październik:

– Ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

– Diecezjalna intencja różańcowa: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

5) We środę Msza św. w Komańczy połączona z Nowenną do św. Józefa.

6) W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota października.

7) We czwartek Msza św. w Dołżycy o 15:30 (wcześniej od 15:00 możliwość spowiedzi św.)

8) W piątek Msza św. w Radoszycach o 15:30 (wcześniej od 15:00 możliwość spowiedzi św.)

9) Pierwsza sobota: kolejne Nabożeństwo Fatimskie. Pierwsze w Dołżycy o 15:00; drugie w Komańczy o 17:00, połączone z procesją różańcową po uliczkach naszej miejscowości.

10) Za tydzień pierwsza niedziela października – zmiana Tajemnic Różańcowych.

11) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów: w Komańczy paniom: Krystynie Boczar i Helenie Wancewicz; a o podjęcie dyżuru prosimy: panie: Renatę Kusy i Małgorzatę Sabat. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Krystynie Krukowskiej a o podjęcie dyżuru prosimy panią Marię Krysyna.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Katarzynę Czekaj, a o podjęcie dyżuru prosimy panią Annę Durleta.

12) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii. Serdecznie dziękujemy za wszelkie dobro na rzecz parafii: Panom Tadeuszowi Baj, Stefanowi Myszczyszyn, Henrykowi Frej, Markowi Łach, Andrzejowi i Romanowi Stawarczyk, Przemysławowi Łach o raz pani Grażynie Ciukaj. Dziękujemy za dary żywnościowe i wszelką życzliwość.

13) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, za tydzień na potrzeby Seminarium Duchownego w Przemyślu.

14) Jest organizowana pielgrzymka przez p. Gosztyłów: do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Oświęcimia i Bochni w dniach 27/28 października. Cena 300 zł. Zapisy do 30 września.

15) Prasa katolicka jest do odebrania.

17) Od pierwszego października rozpoczynamy Msze św. gregoriańskie za ++Annę i Krystynę.

18) Od 5 do 7 października nasza młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania (klasy VIII i III gimnazjalna) będzie miała rekolekcje zamknięte w ośrodku oazowym w Rzepedzi). Pamiętajmy o modlitwie w ich intencji.

19) Za trzy tygodnie wybory w naszej Ojczyźnie. Módlmy się w tej intencji.

20) Policja informuje i przestrzega przed nasilonym atakiem oszustów, których ofiarą padają najczęściej osoby starsze. Oszustwa dokonywane są poprzez dzwonienie do tych osób i podawanie się za policjanta lub krewnego, który nagle potrzebuje dużej sumy pieniędzy. Policja prosi o wielką ostrożność i niezwłoczny kontakt z jednostką policji.

21) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

22) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.