XVI Niedziela zwykła – 22 lipca 2018

1) Dzisiaj Błogosławieństwo pojazdów po każdej Mszy św., w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa.

2) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: tylko w Komańczy codziennie, o godz. 18:00.

3) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Magdalenie Myszczyszyn i Edycie Myszczyszyn ; a o podjęcie dyżuru prosimy: panie: Annę Łach i Danutę Rudnicką. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Iwonie Waliczek a prosimy panią Agnieszkę Patryszak.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pan Władysławowi Pałka, a prosimy pana Jana Łukaczów.

4) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii. Dziękujemy za dary żywnościowe i wszelką życzliwość.

5) W minionym tygodniu były kontynuowane prace remontowe przy zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Radoszycach.  Z powodu deszczu prace idą powoli. Dalsze prace będą prowadzone w poniedziałek, jeśli pogoda na to pozwoli. 

6) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, po Mszach świętych dzisiaj zbiórka do puszek przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy. Za tydzień składka również na cele parafialne.

7) Zostało sprzedane drzewo pozyskane z trzech świerków, które rosły koło kościoła w Komańczy. Parafia zyskała kwotę 1700 zł. Pieniądze będą przeznaczone na cele parafialne

8) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

9) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.