XV Niedziela zwykła – 15 lipca 2018

1) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: nabożeństwa tylko w Komańczy codziennie, ale w różnych godzinach: od poniedziałku do środy o 7:00, a od czwartku do soboty o 18:00.

2) W najbliższą niedzielę błogosławieństwo pojazdów po każdej Mszy św., w związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa.

3) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Marioli Herbut i Lubomili Baj; a o podjęcie dyżuru prosimy: panie: Magdalenę Myszczyszyn i Edytę Myszczyszyn. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Helenie Petryszak a prosimy panią Iwonę Waliczek.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Zenonie Tchoryk, a prosimy pana Władysława Pałkę.

4) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii: pani Marii Nalepa za troskę o kwiaty przy kościele w Komańczy, panom Ryszardowi Rakoczy i Wiesławowi Ciukaj za wszelką pomoc. Dziękujemy za dary żywnościowe i wszelką życzliwość.

5) We środę rozpoczęły się prace remontowe przy zabytkowej dzwonnicy przy kościele w Radoszycach. Firma budowlana rozkopała fundamenty, będzie je wzmacniać, bo na ścianach jest dużo pęknięć. Dalsze prace będą prowadzone w poniedziałek, jeśli pogoda na to pozwoli. Na ten cel otrzymaliśmy od konserwatora zabytków w Przemyślu dofinansowanie 30000 zł.

6) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, za tydzień również na cele parafialne. Za tydzień zbiórka do puszek przeznaczona na zakup środków transportu dla misjonarzy.

7) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony. Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

8) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.