XIV Niedziela zwykła – 8 lipca 2018

1) Dzisiaj wspominamy Świętego Jana z Dukli, patrona naszej archidiecezji.

2) Porządek Mszy św. w tym tygodniu: nabożeństwa tylko w Komańczy codziennie o 18:00.

3) We środę święto św. Benedykta, Patrona Europy. W tym dniu również kolejne nabożeństwo za Ojczyznę.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Stanisławie Stelmach i Barbarze Baj; a o podjęcie dyżuru prosimy: panie: Mariolę Herbut i Lubomiłę Baj. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Katarzynie Łach a prosimy panią Helenę Petryszak.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Bożenie Guśtak, a prosimy panią Zenonę Tchoryk .

5) Składamy serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro na rzecz parafii: panu wójtowi Stanisławowi Bielawka i pani Danucie Gał dyrektorowi GOK-u w Komańczy za wypożyczenie ławek na koncert dzisiejszy, panu Maksymilianowi Łatacz za udostępnienie sali i sprzętu do projekcji filmu ewangelizacyjnego w dniu wczorajszym. Panu Markowi Łach za wypożyczenie rusztowania do kościoła w Radoszycach oraz panom, jego pracownikom, którzy pomagali w montażu rusztowania. Dziękujemy dary żywnościowe i wszelką życzliwość.

6) W ostatni poniedziałek przekazaliśmy do renowacji kolejne trzy obrazy, ozdobne kolumny i złocone elementy dekoracyjne z ikonostasu cerkwi w Radoszycach. Odnawianie kontynuuje konserwatorska firma z Krakowa. Na ten cel otrzymaliśmy dofinansowanie 40000 zł.

7) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, za tydzień również na cele parafialne.

8) Serdecznie zapraszamy na koncert chwały, który będzie dzisiaj za kościołem k/plebanii o godz. 15:00. Zagra zespół Bankruci

9) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony (są artykuły i zdjęcia). Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

11) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nasze rodziny. Święty Michale Archaniele.