Wyniki Wyborów do Rady Parafialnej 21 stycznia 2018 r.

W DOŁŻYCY:

W RADOSZYCACH:

– Łukasz Czekaj: 6

– Katarzyna Czekaj: 5

– Zofia Warzecha: 4

– Jan Łukaczów: 4

– Czesława Wąsik: 2

 

– Marek Łach:13

– Jolanta Jucha: 8

– Adam Chruszcz: 5

– Kazimierz Wrona: 3

– Barbara Mycek: 1

– Krystyna Krukowska: 1

 

W KOMAŃCZY:

– Kazimiera Stawarczyk: 12

– Wiesław Ciukaj: 8

– Stanisław Kołodziej: 7

– Marta Sicińska: 7

– Stanisław Łąkiewicz: 6

– Bogumiła Podgórska: 5

– Piotr Baj: 5

– Józef Wołczański: 4

– Edward Orłowski: 4

– Dorota Kołodziej: 4

– Tadeusz Baj: 3

– Grzegorz Sociński: 3

– Władysław Czekierda: 3

– Ryszard Zieliński: 3

– Ryszard Rakoczy: 2

– Janusz Szechyński: 2

– Barbara Stec: 2

– Danuta Czenczek: 2

– Janina Kołodziej: 1

– Stanisław Ciukaj: 1

– Krystyna Rudnicka: 1

– Jan Pilecki: 1

– Agnieszka Socińska: 1

– Urszula Łańska: 1

– Barbara Baj: 1

– Marcin Herbut: 1

– Marek Grabek: 1

– Maria Grabek:1

– Teresa Frej: 1

– Katarzyna Bek:1