III Niedziela zwykła – 21 stycznia 2018

1) Dzisiaj w naszej parafii wybory do Rady Parafialnej. Proszę na kartce wypisać kandydata: jednego lub kilku i włożyć do małej urny w kościele.

2) Msze św. w tygodniu w Komańczy: codziennie o godz. 17:00, w Radoszycach we czwartek o 15:30; w Dołżycy we wtorek również o 15:30.

3) We czwartek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła: zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Esterze Nowik i Barbarze Świetlik, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Marię Nalepa i Krystynę Czekierda. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Danutę Chruszcz a prosimy panią Renatę Gosztyła. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy pani Małgorzatę Gierczak a prosimy panią Renatę Drebot.

5) Prasa katolicka jest do odebrania.

6) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, za tydzień również na potrzeby parafii.

7) Serdeczne podziękowanie naszym parafianom za życzliwość i bezinteresowną pomoc. Wszystkim, którzy pomogli przygotować spotkanie świąteczne dla rady parafialnej w ubiegłą niedzielę: p. Grażynie Ciukaj, Wiesławowi Ciukaj, Marii Łodyńskiej i innym osobom.

8) Dzisiaj Spotkanie dla seniorów o 15:00 na plebanii. Serdecznie zapraszamy.

9) Serdecznie dziękuję tym wszystkim parafianom, którzy przyjęli swojego proboszcza z wizytą kolędową. Dziękuję za wspólną modlitwę, otwartość, życzliwość, serdeczne rozmowy, sugestie duszpasterskie i składane dary materialne.

10) Ogłoszenie szkolne: Serdecznie zapraszamy na Noworoczną Biesiadę z teatrem, tańcem i śpiewem, która odbędzie się dnia 24 stycznia br. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Zapraszamy szczególnie tych, którzy nie mają kontaktu ze szkołą. Zapraszają: pani Dyrektor, nauczyciele i uczniowie.

11) Ogłoszenia, intencje i plan kolędy będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony (są artykuły i zdjęcia). Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

12) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież. Święty Michale Archaniele…