II Niedziela zwykła – 14 stycznia 2018

1) Msze św. w tygodniu tylko w Komańczy: od poniedziałku do czwartku o godz. 7:00, w piątek i w sobotę o 17:00.

2) Od 18 stycznia (od czwartku) rozpoczynamy w kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kto w czasie trwania tego tygodnia będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i weźmie udział w jego zakończeniu, może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

3) W piątek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej Archidiecezji.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Teresie Żak i Barbarze Stec, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Esterę Nowik i Barbarę Świetlik. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Monice Guśtak a prosimy panią Danutę Chruszcz.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy panu Januszowi Kuzio a prosimy panią Małgorzatę Gierczak. 

5) Prasa katolicka jest do odebrania.

6) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, za tydzień również na potrzeby parafii.

7) Serdeczne podziękowanie naszym parafianom za życzliwość i bezinteresowną pomoc.

8) Dzisiaj spotkanie Rady Parafialnej o 16:00 na plebanii.

9) Niektóre starsze osoby otrzymały zaproszenie na świąteczne spotkanie opłatkowo-kolędowe dla seniorów w naszej parafii. Spotkanie odbędzie się za tydzień 21 stycznia, o godz. 15:00 na plebanii. Dla celów organizacyjnych proszę potwierdzić wcześniej swoją obecność. Serdecznie zapraszamy.

10) Za tydzień również w naszej parafii wybory do Rady Parafialnej. Proszę na kartce wypisać kandydata: jednego lub kilku i włożyć do małej urny w kościele. 

11) Wizyta kolędowa od stycznia od wtorku. Bardzo proszę, aby w miarę możliwości wszyscy domownicy byli obecni. (porządek wizyty).

12) Ogłoszenia, intencje i plan kolędy będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Również będą one dostępne na parafialnej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin nasze strony (są artykuły i zdjęcia). Adres strony: www.komancza.przemyska.pl

13) Konferencja Episkopatu Polski wystosowała do nas komunikat: Wkrótce ma być procedowana obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję”, która zakłada usunięcie możliwości zabicia dziecka ze względu na podejrzenie niepełnosprawności bądź choroby (aborcja eugeniczna). Konferencja Episkopatu Polski od początku popiera tę inicjatywę jako ważny krok do pełnej ochrony życia i dziękuje ok. 830 tysiącom obywateli Polski, którzy złożyli podpis pod tym projektem. Serdecznie prosimy wiernych o modlitwę w intencji ochrony życia dzieci nienarodzonych. Apelujemy do wszystkich parlamentarzystów, aby uszanowali prawo do życia każdego człowieka i przyjęli obywatelski projekt ustawy „Zatrzymaj aborcję”. Przypominamy, że prawo do życia nie jest kwestią tylko religijną czy światopoglądową, ale wynika z prawa naturalnego i powszechnie uznanej godności człowieka. Tak jak niejednokrotnie podkreślaliśmy, zamiast aborcji zawsze można oddać dziecko do adopcji.

14) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież. Święty Michale Archaniele.