II Niedziela Adwentu – 10 grudnia 2017

1) Dzisiaj Dzień Modlitw w intencjach Kościoła na Wschodzie.

2) Msze św. w tym tygodniu będą w kościele w Komańczy w dni powszednie o godz. 7:00, w Radoszycach we czwartek o 15:30, w Dołżycy we  wtorek również o 15:30. Będą to Msze św. roratnie, ku czci NMP.

3) Serdecznie dziękujemy paniom i panom z rady parafialnej za zebranie składki jesiennej. Zebrano w sumie ponad 10.125 zł. Są one przeznaczone na cele parafialne. Z okazji roznoszenia opłatków zebrano 2.810 zł. Zostały one przeznaczone również na cele parafialne.

4) Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościołów w Komańczy paniom: Bogumile Fijałkowskiej i Irenie Herbut, a o podjęcie dyżuru prosimy panie: Grażynę Ciukaj i Grażynę Macko. Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Radoszycach pani Krystynie Krukowskiej a prosimy panią Marię Krysyna.  Dziękujemy za sprzątanie kościoła w Dołżycy panu Władysławie Pałka a prosimy pana Jana Łukaczów.

5) Prasa katolicka jest do odebrania.

5) Spotkania w tym tygodniu: schola: piątek o 16:00 na plebanii.

6) Taca z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby parafii, podobnie za tydzień na potrzeby parafii; dziś dodatkowo puszka na cel pomocy Kościołowi na Wschodzie.

7) Serdeczne podziękowanie naszym parafianom za pomoc, życzliwość i bezinteresowną pomoc, dary żywnościowe.

8) W zakrystii są już do nabycia świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (proponowana cena 5 zł). Również są do nabycia opłatki oraz lampiony na roraty.

9) W tym tygodniu spowiedź parafialna w sobotę: w Dołżycy i w Radoszycach od 15:00 do 16:00. Natomiast w Komańczy od 16:00 do 17:00. Udzielanie Komunii św. co 15 min.

10) Ogłoszenia i intencje będą wywieszone na tablicach ogłoszeń przy kościołach. Od dzisiaj będą również dostępne na parafialnej stronie internetowej.

11) Polecajmy Panu Bogu wszystkich dobroczyńców, ofiarodawców, obecnych gości, turystów, chorych, zagubionych. Polecamy szczególnie nauczycieli, wychowawców, dzieci i młodzież.