Różaniec do granic 2017

7 października 2017 r. około 800 osób przybyło do Komańczy, aby uczestniczyć w ogólnopolskiej akcji „Różaniec do Granic”. Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii przy kościele parafialnym pw. św. Józefa, w czasie której Słowo Boże wygłosił ks. Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Następnie po czuwaniu na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i przerwie na posiłek, który przygotowali parafianie i mieszkańcy Komańczy, o godz. 14.00 rozpoczęła się modlitwa różańcowa. Zgromadzeni uczestnicy spotkania udali się w procesji odmawiając cztery części Różańca wpierw do cerkwi greckokatolickiej, a następnie do cerkwi prawosławnej, gdzie zakończyło się spotkanie modlitewne.